Неколико занимљивих задатка са графовима

Многи лепи логичко-комбинаторни задаци могу се решавати помоћу графова. Наведено је неколико задатака са решењима. Задаци су намењени старијим основцима.

Задатак 1. Могу ли се следеће фигуре нацртати без подизања оловке и без пролажења већ нацртаном линијом?

1slik

Прочитајте више „Неколико занимљивих задатка са графовима“