Изопериметријски проблеми (неједнакости)

IsoperiПостављена је презентација предавања колегинице Маријане Стефановић на тему изопериметријских
неједнакости, одржаног 7. марта на Методичкој радионици у Ваљеву. Наведен је задатак изопериметрије,
историјат и приказани важни резултати са доказима и примерима.

Маријана Стефановић – Изопериметријски проблеми (неједнакости)