Један занимљив задатак са Методичке радионице у Ваљеву (1)

Занимљив задатак је онај део Методичке радионице у Ваљеву који омогућава  учесницима радионице да поставе или прикажу неки леп проблем, неко нестандардно решење задатка, или решење неког проблема на више начина.
У прилогу је текст са решењима занимљивог задатка са састанка 7. 2. 2012.

преузимање