Наградни задаци Математичког форума

slikanagradaМатематички форум покреће нову рубрику „НАГРАДНИ ЗАДАЦИ“. Рубрика ће садржати три нивоа задатака:

  • (1) за III и IV разред
  • (2) за V и VI разред
  • (3) за VII и VIII разред

Задаци ће покривати теме предвиђене редовном и додатном наставом и логичке проблеме. Планирано је по два кола годишње (пролећни и јесењи циклус), а у сваком колу биће награђени најуспешнији решавачи пригодним „Дипломама Математичког форума“ и истицањем најбољих на сајту.  Решења задатака се шаљу електронском поштом, откуцана, скенирана или сликана, а сви решавачи се моле да развијају такмичарски дух и покажу сопствену креативност тако што ће задатке решавати сами без туђе помоћи. Позивамо колеге да упуте своје ученике на ове задатке и подрже их и у овом специфичном виду такмичења.

Година 2013. – 1. коло – III и IV     V и VI    VII и VIII

(Слање до 30. 4. 2013. за све разреде)

Извештај о резулатима најкасније до 8. 5. 2013.

 Решења слати на мејл: matematickiforum@gmail.com             Срећно!