Неке напомене о броју ПИ

Број \pi \approx 3, 141592653589793... је константа у математици и изворно се дефинише као однос обима и пречника код круга. Назива се још Архимедовом константом.

\pi je ирационалан број, што говори да се не може представити у облику разломка.

Он је, такође, и трансцендентан број,  то јест не постоји полином са рационалним коефицијентима чија би број \pi био нула.

Прочитајте више „Неке напомене о броју ПИ“