Троуглови са целобројним страницама и угловима 120° или 60°

Троуглови са страницама чије се дужине изражавају целим бројевима се још називају и целобројним троугловима или интегралним троугловима. Међу њима су најпознатији они чије странице су тзв. Питагорине тројке бројева. У тексту који можете овде преузети изложено је каква правилност влада међу страницама оваквих троуглова са 120° или 60°, и дати неки примери. За читање чланка неопходно је познавање косинусне теореме. Због тога чланак није „читљив“ основцима, сем можда некима који су отишли корак даље и математику не доживљавају само као наставни премет који треба „одрадити“ већ се интересују да читају и садржаје који су за нешто мало старије.

преузимање чланка