Андрей Николаевич Колмогоров

Андреј Николајевич Колмогоров (1903 – 1987.) руски је математичар, који је остао забележен као један од највећих математичара 20. века. Његови доприноси су превасходно у теорији вероватноће, затим топологији, теорији турбуленција и класичној механици. Са својим учеником В. И. Арнолдом решио је 13. Хилбертов проблем.

Преносимо два веома интересантна чланка овог аутора, објављена у научно популарном физичко-математичком журналу „Квант“. Чланци су доступни већ за читаоце средњошколског нивоа и односе се на веома важни математички појам функције.

Шта је функција?              Шта је график функције?