Неке напомене о броју ПИ

Број \pi \approx 3, 141592653589793... је константа у математици и изворно се дефинише као однос обима и пречника код круга. Назива се још Архимедовом константом.

\pi je ирационалан број, што говори да се не може представити у облику разломка.

Он је, такође, и трансцендентан број,  то јест не постоји полином са рационалним коефицијентима чија би број \pi био нула.

Прочитајте више „Неке напомене о броју ПИ“

Троуглови са целобројним страницама и угловима 120° или 60°

Троуглови са страницама чије се дужине изражавају целим бројевима се још називају и целобројним троугловима или интегралним троугловима. Међу њима су најпознатији они чије странице су тзв. Питагорине тројке бројева. У тексту који можете овде преузети изложено је каква правилност влада међу страницама оваквих троуглова са 120° или 60°, и дати неки примери. За читање чланка неопходно је познавање косинусне теореме. Због тога чланак није „читљив“ основцима, сем можда некима који су отишли корак даље и математику не доживљавају само као наставни премет који треба „одрадити“ већ се интересују да читају и садржаје који су за нешто мало старије.

преузимање чланка

Андрей Николаевич Колмогоров

Андреј Николајевич Колмогоров (1903 – 1987.) руски је математичар, који је остао забележен као један од највећих математичара 20. века. Његови доприноси су превасходно у теорији вероватноће, затим топологији, теорији турбуленција и класичној механици. Са својим учеником В. И. Арнолдом решио је 13. Хилбертов проблем.

Преносимо два веома интересантна чланка овог аутора, објављена у научно популарном физичко-математичком журналу „Квант“. Чланци су доступни већ за читаоце средњошколског нивоа и односе се на веома важни математички појам функције.

Шта је функција?              Шта је график функције?