Материјал за додатну наставу за VI разред- Проценат

Материјал је намењен заученике шестог разреда. Можете преузети решене задатке и задатака за вежбу са ранијих државних такмичења из теме Проценти, која је предвиђена у програму припреме за Државно такмичење ученика шестог разреда.

преузимање